Đặc Sản Vùng Miền

 BÁNH ĐA ĐÔ LƯƠNG  BÁNH ĐA ĐÔ LƯƠNG
30,000
-23%
 CU ĐƠ HÀ TĨNH  CU ĐƠ HÀ TĨNH
50,000 65,000

CU ĐƠ HÀ TĨNH

50,000 65,000

 GIÒ BÊ CUỘN BA CHỈ  1KG  GIÒ BÊ CUỘN BA CHỈ  1KG
310,000
 GIÒ NÓNG 7 PHÚT  GIÒ NÓNG 7 PHÚT
50,000
-18%
 NHÚT THANH CHƯƠNG  NHÚT THANH CHƯƠNG
45,000 55,000
-22%
 NƯỚC MẮM CỬA HỘI  NƯỚC MẮM CỬA HỘI
35,000 45,000
-18%
 THỊT CHUA PHÚ THỌ  THỊT CHUA PHÚ THỌ
45,000 55,000
-45%
 TƯƠNG NAM ĐÀN  TƯƠNG NAM ĐÀN
22,000 40,000

TƯƠNG NAM ĐÀN

22,000 40,000