SẢN PHẨM PHÂN PHỐI

 GIÒ DĂM BÔNG 500G GIÒ DĂM BÔNG 500G
100,000
 GIÒ DĂM BÔNG 1KG GIÒ DĂM BÔNG 1KG
200,000
 GIÒ BÊ NẠC ĐÙI 1KG GIÒ BÊ NẠC ĐÙI 1KG
260,000
 GIÒ BÊ NẠC ĐÙI 500g GIÒ BÊ NẠC ĐÙI 500g
130,000
 GIÒ BÊ CUỘN BA CHỈ 500g GIÒ BÊ CUỘN BA CHỈ 500g
155,000
 GIÒ BÊ CUỘN BA CHỈ 1KG GIÒ BÊ CUỘN BA CHỈ 1KG
310,000
 Giò Bê Bắp Hoa Cuộn 1KG Giò Bê Bắp Hoa Cuộn 1KG
280,000
 Giò Bê Mông Cuộn - 1KG Giò Bê Mông Cuộn - 1KG
240,000
-%
Giò lụa Tứ Phương Giò lụa Tứ Phương
45,000 34,000
-%
Giò thủ Tứ Phương Giò thủ Tứ Phương
45,000 0
-50%
 Chả Lụa Tứ Phương Chả Lụa Tứ Phương
75,000 150,000
 GIÒ NÓNG 7 PHÚT GIÒ NÓNG 7 PHÚT
50,000